Warning: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/kobielek/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 481

Elektrik Sistemi Nasıl Çalışır? | Ucuz Elektrik

Elektrik Sistemi Nasıl Çalışır? | ucuz elektrik

Elektrik modern dünyada neredeyse inşaların temel ihtiyaçları arasında kabul edilir. Elektrik olmadan; ışıklar, havalandırma sistemleri, klima sistemleri, televizyon, telefon, bilgisayar gibi birçok aletin çalışması mümkün değildir. Ancak bu olmazsa olmaz elektrik kullanımı bazı zamanlarda elektrik fiyatları hile pek de hoşumuza gitmeyen bir kullanım haline dönüşebilmektedir.

Elektrik, evinize, sizin yerel elektrik sağlayıcınızdan geçen kablolar ve teller aracılığıyla,elektrik enerjisinin açığa çıkmasını sağlayan elektronların, titreşimlerini metal atomlarının arasındaki boşlukta rahatça dolaşımı sayesinde elektriğin üretildiği kaynaktan size aktarılmasıyla ulaşmaktadır.

Elektrik sayaçları, bu elektrik akımının evinize ya da iş yerinize ulaştığı ilk yer olup elektrik kullanımının ölçüldüğü ünitedir. Elektrik, kullanılan alana bu aygıttan dağıtılmaya başlanır ve elektrik dağıtım devresinin son halkası da yine burasıdır. Akım, güç kaynağından dağılmaya başlar ve elektrik akımının iletilmesi istenen aygıtlar ve gerekli niteliklere sahip iletken maddeler ile elektriğe ihtiyaç duyan aygıtlar arasında köprü kurulur ve tekrar güç kaynağına akım geri dönerek elektrik akım sirkülasyonu tamamlanmış olur. Bu döngüde akımı engelleyecek herhangi bir engel, döngünün durumunu olumsuz etkileyecek ve devrenin sağlıklı çalışmasına engel olacaktır. Bu güç kaynağı olarak bahsedilen bir pil ya da nükleer reaktör sonucu hidrotürbinlerle üretilen elektrik de olabilir. Güç kaynağı ,elektriğin kullanıldığı alandaki platformda amper gibi cihazların farklı miktarda ihtiyaç duyduğu elektriksel niteliklere ayarlanır ve kullanılmasına ihtiyaç duyulan cihaz ile gerekli akım hesaplanıp, gönderilerek bu cihazlar ile bağlantı sağlanmış olur. Bu platformlarda, cihazların ihtiyaç duyduğu akımdan fazla akım geçmesi durumunda olası arıza ve kazaları önlemek için sigortalar ve topraklama gibi yöntemler görev almaktadır. Akımın fazla olması durumunda devreyi otomatik olarak kapatan sigorta elektrik tesisatında cihazlara fazla akım ulaşması durumunda cihazları kullanılamayacak hale getirmesini önlemek açısından çok önemlidir.

En önemli yöntemlerden bir diğeri de cihazlarda olası bir kaçak durumunda cihazla temasta bulunulması  durumunda çarpılma tehlikesini önlemek için yapılan topraklama işlemidir. Topraklama işlemi,akımın direnci insan bedeninden daha az olan toprağa iletilmesi sayesinde riskin ortadan kaldırılmasıdır. Toprağın yani yerküre olan dünyanın hacminin insan bedenine göre kat kat fazla olmasından dolayı, yani pratikte direnci sıfır kabul edildiği için, iletken görevi görerek devreyi tamamlar. İşletmelerde ve konutlarda koruma topraklaması yapılırken, elektrik tesisleri gibi kritik yerlerde yıldırım topraklaması yapılarak kritik kazalar önlenmeye çalışılır. Yapılardaki elektrik sisteminde yapılan topraklamada akım yapı çeliğine aktarılır ve yapı çeliğinden, temelde bulunan toprakla temas halinde olan,uzun iletken çubuklar ile toprağa gömülür ve yerküre ile elektrik tesisatı arasındaki devre tamamlanmış olur.

Elektronlar geçtiği madde üzerinde bir karşı tepkiye rastlar. Dirence uğrayan elektronlar hareket etmekte zorluk çeker ve atom düzeyinde titreşimler oluşturarak ısı enerjisi meydana getirirler. Elektrikli su ısıtıcısı ve elektrikli soba gibi aletlerin yüksek miktarda elektriğe ihtiyaç temel nedeni budur.

Günümüzde elektrik dağıtım işlemi ,elektrik dağıtım şirketlerinden alınarak elektrik tedarikçilerine verilmiştir. Aynı zamanda bugün elektrik tedarikçisini isteğimiz doğrultusunda serbest tüketici oluşumu sayesinde seçmemiz mümkündür. Serbest tüketici olmak için her ay ödediğimiz fatura fiyatları bedellerinin 130 TL ve üzeri olması yeterlidir. Bu sayede daha ucuz elektrik kullanmamız mümkündür. Elbette ki bu ucuzluk indirimli elektrik kullanmamızdan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden serbest tüketici olmak tasarruf açısından önemli bir adımdır.

Ucuz Elektrik Ucuz Elektrik Elektrik Sistemi Nasıl Çalışır?  | Ucuz Elektrik aj

Ucuz Elektrik